Laatste Nieuws!

Wij informeren u graag zo goed mogelijk.

(Update 12-10-2021) Prijsverlaging per 12 oktober 2021

Natuurlijk zijn steeds wisselende prijzen niet prettig werken, niet voor u, maar zeker ook niet voor ons. Toch hebben wij per vandaag (12-10-2021) onze prijzen aangepast dit omdat wij de prijzen hebben kunnen VERLAGEN.

Onze vorige aanpassing was per 15 augustus j.l. zoals u ook in onderstaande nieuwsbericht kunt lezen. Doordat echter de prijzen van grondstoffen, niet veel, maar toch enkel procenten zijn gedaald willen wij u daar als (mogelijke) relatie van Rolbatech graag van laten mee profiteren, daarom hebben wij per vandaag de verhoging van 15 augustus j.l. weer voor een deel teniet kunnen doen.

Wij hadden dit ook al aangegeven in ons vorige nieuwbericht, dat wij bij prijsdalingen dit per direct zouden verwerken en dat hebben wij dan ook gelukkig per heden kunnen waarmaken. Uiteraard houden wij ook de komende tijd de prijzen scherp in de gaten zodat een mogelijke verdere verlaging op termijn op dezelfde wijze snel doorgevoerd zal worden.

(Update 30-07-2021) Prijs aanpassingen per 15 augustus 2021

De voortdurende stijgingen van grondstoffen op de nationale en internationale markten evenals de transportkosten hiervan, dwingen ons helaas tot de volgende, zeer onwenselijke, stap.

Zoals u wellicht ook bekend zijn de afgelopen maanden de grondstoffen enorm in prijs gestegen, materialen als staal (meer dan 75%) kunststoffen (meer dan 65%) onder andere gebruikt voor onze rollen en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Extreme prijsverhogingen die wij gelukkig tot dit moment nog konden opvangen door de grote voorraden die wij hadden aangelegd en ingekocht gedurende de periode dat het op de markten door de corona-pandemie een stuk rustiger was.

Helaas duren de prijsverhogingen nu dusdanig lang dat ook wij het einde van onze voorraden naderen en wij ook deze grondstoffen en halffabrikaten dienen in te kopen tegen deze extreem hogere prijzen. Helaas hebben wij dit de afgelopen maanden al geregeld moeten doen, toch hopende dat wij aan deze stap van prijsaanpassingen konden ontkomen. Maar er lijkt helaas geen zicht op een einde aan deze hogere materiaalprijzen, wel is er sprake van een lichte stabilisatie waardoor wij verwachten en hopen dat de prijzen gelijk zullen blijven en wellicht op niet al te lange termijn weer zullen dalen.

Door deze extreme prijsverhogingen zult u begrijpen dat wij dit als bedrijf niet volledig kunnen (blijven) opvangen, zeker niet over een dergelijke lange periode. Om die reden zijn wij dan ook genoodzaakt om onze prijzen aanzienlijk te verhogen per 15 augustus 2021. Dit kan voor sommige producten (afhankelijk van het aandeel arbeid versus materialen) oplopen tot zelfs wel 28%. Een verhoging die wij in de afgelopen jaren nooit op deze schaal hebben hoeven doorvoeren.

Uiteraard houden wij de prijzen scherp in de gaten zodat bij een verlaging wij dit vanzelfsprekend ook direct doorvoeren in de eindprijzen van onze producten.

Wij betreuren dit uiteraard zeer omdat wij graag onze kwaliteitsproducten blijven leveren tegen een scherpe prijs, maar de hele branche wordt hiermee geconfronteerd dus ook wij kunnen hier helaas niet aan ontkomen. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Tot 15 augustus 2021 zullen de prijzen op onze website nog ongewijzigd blijven maar daarna helaas worden aangepast aan de nieuwe situatie.